ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 (อ่าน 71) 19 มี.ค. 62
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง (อ่าน 75) 01 มี.ค. 62
หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 89) 01 มี.ค. 62
งวดงานงวดเงิน แบบสปช.105/29 2ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (อ่าน 75) 01 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง ปร.4- ปร.6 (อ่าน 86) 26 ก.พ. 62
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 86) 26 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียน ร่างขอบเขต TOR (อ่าน 70) 26 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านควนเสม็ด (อ่าน 84) 26 ก.พ. 62